2023 YILI HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

 1. Hayvancılık Desteklemeleri başlığı altında sizlere
 2. Anaç Koyun-Keçi Desteği
 3. Besili Erkek Sığır Desteği
 4. Buzağı Desteği
 5. Çiğ Süt Desteklemesi
 6. Yem Bitkileri desteklemeleri
  Bu vereceğimiz bilgiler bakanlıktan alınmış olup üzerindeki verilerde herhangi bir bilgi değişikliği yapılmamıştır.

ANAÇ KOYUN-KEÇİ DESTEKLEMESİ

 1. Anaç koyun desteği 2020 yılı için koyun başına 30 TL keçi başına 35 TL olarak belirlenmiştir. Yozgat Koyun Keçi Birliği’ ne üye olan yetiştiricilerin 04.12.2020 tarihine kadar birliğe başvurmaları halinde bu destekten yararlanılır.
 2. Desteklemeden yararlanacak anaç koyun keçilerin yaşları 06.11.2020 tarihi itibari ile 15 ay ve üzeri olmalıdır.

  İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yerinde tespiti yapılan anaç koyun keçiler desteklemeden yararlanır.

BESİLİ ERKEK SIĞIR DESTEĞİ

 1. Besilik Erkek Sığır Desteği yurt içinde doğmuş küpelenmiş ve 2020 yılı içinde mevzuata uygun kesimhanede kesilmiş büyükbaş erkek hayvanlara, hayvan başı 250 TL olarak ödenir.
 2. Kesimi yapılmış olan besili erkek sığırların TÜRKVET’e kayıtlı olmaları şarttır. Kayıtlı olmayan hayvanlar için ödeme yapılmaz. Üreticilerin destekten yararlanabilmek için bizzat başvuruda bulunması gerekir.
 3. Üreticiden İstenen Belgeler
 4. Besili Erkek Sığır Desteğialmak istediğine dair bir adet dilekçe
 5. Kesilen hayvana dair bir ücret faturası veya makbuz.
 6. İşletme Tescil Belgesi
 7. Hayvan Pasaportu ve/veya Veteriner Sağlık Raporu
 8. Kesimi yapılan hayvanın/hayvanların TÜRKVET sisteminden düşüldüğüne dair bir belge
 9. Onaylanmış kesim cetveli
 10. Hayvanlara ait küpe numaralarının yazılı olduğu sözleşme örneği

BUZAĞI DESTEĞİ
GENEL ŞARTLAR

Buzağılar 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında doğmuş olmalı,

Birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 31/12/2020 tarihine kadar,

İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 15/06/2021 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah’a kayıt edilmiş,

Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,

Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.
Desteklemeden yararlanacak buzağıların anasının 2 doğum aralığı 450 günü, ilk buzağısını doğuracak düvelerin buzağılama yaşı 810 günü geçmemelidir.

 

Başvuru yeri, şekli ve zamanı;

Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.
Birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 31/12/2020 tarihine kadar,

İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 15/06/2021 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah’a kayıt edilmiş olmalıdır.


Başvuruların değerlendirilmesi, itirazlar ve icmallerin düzenlenmesi;
İl/ilçe müdürlükleri, İcmal-1 listelerini sistemden alarak 10 gün süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılması,

 İtirazların il/ilçe müdürlüklerine yapılarak, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanması,

 İtiraz süresi bitiminde ilçe müdürlükleri tarafından sistemlere girilen kayıtlara göre HAYGEM tarafından İcmal-2 listesinin yayımlanması,

İlçe müdürlüklerince, sistemden alınan İcmal-2 listesini onaylayarak 5 iş günü içerisinde il müdürlüğüne göndermesi,

Destekleme Miktarları:

 • 4 Ay ve üzeri buzağılara 370 TL/baş
 • Soy kütüğüne kayıtlı    600 Tl/Baş
 • Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş

 

ÇİĞ SÜT ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ

 • Başvuru yeri:
  Üreticiler üye oldukları Üretici Örgütüne başvururlar.
 • Başvuru şartları ve istenilen belgeler:
  -Üretici örgütüne üye olmak,
  -Türk-Vet’te kayıtlı işletmesi olmak,
  -Üretmiş olduğu çiğ sütü fatura/müstahsil makbuzu karşılığında Gıda İşletme Onay Belgesine sahip bir süt işleme tesisine satmak,
  -Başvuru dilekçesi.
 • Başvuru zamanı: Üreticiler satış belgelerini takip eden ayın son iş gününe kadar Birliğine teslim eder.

Yem Bitkileri Desteklemesi

Yem Bitkileri Desteklemesi ödemesi alabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt olduysanız veya zaten kaydınız varsa destekleme ödemesi almak istediğiniz dair bir dilekçe ile kayıtlı olduğunuz İl/İlçe Müdürlüğüne başvurmanız gerekir.

Birim başına destekleme ödemeleri aşağıdaki tablodaki gibidir.

Yem Bitkileri

Birime Destek

Yonca (sulu)

60 TL/dekar/yıl

Yonca (kuru)

35 TL/dekar/yıl

Korunga

45 TL/ dekar/yıl

Tek yıllıklar

40 TL/dekar

Silajlık tek yıllıklar

55 TL/dekar

Silajlık mısır (sulu)

90 TL/dekar

Silajlık mısır (kuru)

45 TL/dekar

Yapay çayır-mera

150 TL/dekar

Patates Siğili Görülen Alanlarda Yem Bitkileri Desteği

Aldığı desteğe ilave %50

Yeraltı Su Kısıtı Olan Yerlerde Fiğ, Macar Fiğ, Burçak, Mürdümük

Yem Bitkisi desteğine ilave %50

Desteklemeyle alakalı daha detaylı bilgi almak isterseniz yine aynı şekilde bakanlığın resmi internet sitesine girip Tarımsal Destekler başlığı altına bakabilirsiniz.

Devlet tarafından çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine sunulan desteklemelerden en az birinden faydalanmak için başvurduğunuz desteklemenin kriterlerine uyuyor olmanız ve gerektirdiği bilgi kayıt sistemine ve/veya ilgili kooperatife ve/veya birliğe kayıt olmanız gerekmektedir

https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Hayvancilik-Desteklemeleri