2019 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri

Hayvancılık Desteklemeleri başlığı altında sizlere

 1. Anaç Koyun-Keçi Desteği
 2. Besili Erkek Sığır Desteği
 3. Buzağı Desteği
 4. Çiğ Sütün Değerlendirilmesi
 5. Hayvan Başı Ödeme
 6. İpek Böceği
 7. Süt Primi
 8. Tiftik Üretimi
 9. Yem Bitkileri

desteklemeleri hakkında bilgi vereceğiz. Bu vereceğimiz bilgiler bakanlıktan alınmış olup üzerindeki verilerde herhangi bir bilgi değişikliği yapılmamıştır.

 

Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi

Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi

Anaç Koyun-Keçi başına devlet tarafıdan 25 TL verilmektedir. (Fiyat 2018 yılına aittir. 2019 için henüz bir bilgi verilmedi.)

Bu destekten yararlanmak isteyen hayvan yetiştiricileri belirtilen şartlara uygulamaları halinde 1 Ekim 2018 veya daha önce bir tarihte doğmuş dişi hayvanlar için, hayvan başına 25TL devletten destek ödemesi alabilecek.

Bu destekten faydalanabilmek için;

 1. Koyun Keçi Kayıt Sistemi‘nde kayıtlı hayvanlarınızın güncel olması gerekmektedir. Güncellemek için İl/ilçe müdürlüklerine gidebilirsiniz.
 2. Belirtilen tarihler arasında güncel hayvanların listesi bullunan başvuru dilekçesi ile İl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliğine müracaat etmeniz gerekmektedir.

 

Besili Erkek Sığır Desteği

Besili Erkek Sığır Desteği

Belirtilen şartlara uyan hayvan yetiştiricilerine sahip olduğu besili erkek sığır başına (hayvan kesildikten sonra) 200 TL devlet tarafından ödeme yapılır. Belirtilen şartların neler olduğunu görmek için bakanlığın internet sitesine Tarımsal Destekler başlığı altından bakabilirsiniz.

Kesimi yapılmış olan besili erkek sığırların TÜRKVET’e kayıtlı olmaları şarttır. Kayıtlı olmayan hayvanlar için ödeme yapılmaz. Üreticilerin destekten yararlanabilmek için bizzat başvuruda bulunması gerekir.

Üreticiden İstenen Belgeler

 1. Besili Erkek Sığır Desteği almak istediğine dair bir adet dilekçe
 2. Kesilen hayvana dair bir ücret faturası veya makbuz.
 3. İşletme Tescil Belgesi
 4. Hayvan Pasaportu ve/veya Veteriner Sağlık Raporu
 5. Kesimi yapılan hayvanın/hayvanların TÜRKVET sisteminden düşüldüğüne dair bir belge
 6. Onaylanmış kesim cetveli
 7. Hayvanlara ait küpe numaralarının yazılı olduğu sözleşme örneği

 

Buzağı Desteği

Buzağı Desteği

4 ay ve üzeri buzağılar için devlet tarafıdan buzağı başına 350 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. Buzağı desteği hakkında daha detaylı bilgi almak için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı sitesine Tarımsal Desteklemeler başlığı altına bakabilirsiniz.

 

Çiğ Sütün Değerlendirilmesi Desteği

Çiğ Sütün Değerlendirilmesi Desteği

Çiğ sütün değerlendirilmesi destekleme ödemesi sadece bünyesinde süt tozu kullanılan ürünün ihracatını yapan firmalara yapılır. Bakanlığın 2019 yılı için belirlemiş olduğu dönemler ile ödeme ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda destek sağlanır.

Süt tozu üreten işlemenin kurulu bulunduğu il müdürlüklerine veya ihracatçı firmanın işletme kayıt belgesini aldığı il müdürlüğüne giderek destekleme ödemesi alınabilir.

Çiğ Sütün Değerlendirilmesi desteği hakkında detaylı bilgi almak için bakanlığın resmi internet sitesine Tarımsal Desteklemeler başlığı altına bakabilirsiniz.

 

Hayvan Başı Ödeme Desteği

Hayvan Başı Ödeme Desteği

Devlet tarafından sağlanan Hayvan Başı Ödeme desteği hakkında bilgi amak için bakanlığın resmi internet sayfasına giderek Tarımsal Destekler başlığı altına bakabilirsiniz.

 

Çiğ Süt Primi Desteği

Çiğ Süt Primi Desteği

Bakanlık tarafından belirlenen birim fiyatlar ve dönemler üzerinden süt primi desteği (koyun-keçi, inet sütü, soğutulmuş manda için) verilmektedir.

Çiğ süt desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerin belirtilen şartlara uygun başvuruları halinde inek, manda, keçi ve koyun sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere beher litre için destekleme ödemesi alabilirler.

Nasıl başvurulacağı ve hangi kriterlere uyulması konusunda detaylı bilgi almak için bakanlığın resmi internet sitesine bakabilirsiniz.

 

Tiftik Üretimi Desteği

Tiftik Üretimi Desteği

Tiftik üretimi desteği kilogram başına yapılmaktadır. Üreticilerin bu destekten faydalanabilmek için 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkına Kanuna göre kurulmuş,Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (kısaca Tiftikbirlik diye bilinir) veya/ve Kooperatiflerine satan ve Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) databesine (veritabanına) kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.

Yine aynı şekilde daha detaylı bilgi almak isterseniz bakanlığın resmi internet sitesine bakabilirsiniz.

 

Yem Bitkileri Desteklemesi

Yem Bitkisi Üretimi Desteği

Yem Bitkileri Desteklemesi ödemesi alabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt olduysanız veya zaten kaydınız varsa destekleme ödemesi almak istediğiniz dair bir dilekçe ile kayıtlı olduğunuz İl/İlçe Müdürlüğüne başvurmanız gerekir.

Birim başına destekleme ödemeleri aşağıdaki tablodaki gibidir.

Yem Bitkileri Birime Destek
Yonca (sulu) 60 TL/dekar/yıl
Yonca (kuru) 35 TL/dekar/yıl
Korunga 45 TL/ dekar/yıl
Tek yıllıklar 40 TL/dekar
Silajlık tek yıllıklar 55 TL/dekar
Silajlık mısır (sulu) 90 TL/dekar
Silajlık mısır (kuru) 45 TL/dekar
Yapay çayır-mera 150 TL/dekar
Patates Siğili Görülen Alanlarda Yem Bitkileri Desteği Aldığı desteğe ilave %50
Yeraltı Su Kısıtı Olan Yerlerde Fiğ, Macar Fiğ, Burçak, Mürdümük Yem Bitkisi desteğine ilave %50

Desteklemeyle alakalı daha detaylı bilgi almak isterseniz yine aynı şekilde bakanlığın resmi internet sitesine girip Tarımsal Destekler başlığı altına bakabilirsiniz.

Devlet tarafından çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine sunulan desteklemelerden en az birinden faydalanmak için başvurduğunuz desteklemenin kriterlerine uyuyor olmanız ve gerektirdiği bilgi kayıt sistemine ve/veya ilgili kooperatife ve/veya birliğe kayıt olmanız gerekmektedir